Students Jobs and Scholarships Hunting

Hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên ở Việt Nam tìm học bổng du học tại Anh và châu Âu, giúp đỡ các bạn du học sinh có thêm cơ hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp

Giới thiệu SJSH

Students Jobs and Scholarships Hunting

SJSH khởi nguồn là dự án đầu tiên tại nước Anh về hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam trong việc tìm kiếm học bổng và tìm việc tại nước ngoài (đặc biệt ở khu vực EU và UK).

Mục tiêu của SJSH là trở thành một môi trường giàu thông tin hữu ích, cập nhật và chính thống, là nguồn tham khảo đáng tin cậy cho các bạn trẻ trong các quyết định về sự nghiệp , đặc biệt dành cho các bạn có định huớng phát triển sự nghiệp ở châu Âu.

SJSH kết nối các bạn trẻ Việt Nam tới những chuyên gia người Việt Nam đang sống và làm việc tại châu Âu. Trong thời gian tới, SJSH sẽ đẩy mạnh các hoạt động mentorship để hỗ trợ các bạn tìm học bổng và tìm việc thành công.